Návrat k prezenční výuce od 17. 5. 2021 na 1. stupni

Publikováno: 16.5.2021 Autor(ka): Jana Hamalčíková | Sdílet:

Vážení rodiče, milí žáci,

od 17. 5. 2021 se vrací všichni žáci do prezenční výuky, která bude probíhat dle rozvrhu. S návratem žáků platí i nadále mimořádná hygienická opatření. Žáci mají povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku. Testování bude probíhat jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu.

Z důvodu zvládnutí testování všech žáků Vás žádáme o včasný příchod do třídy, nejdéle však v 7:45 hodin, kde proběhne společné testování.

Provoz školní družiny je bez časového omezení.

Děkujeme za spolupráci Hamalčíková