8. třída

Mgr. Helena Černá Třídní učitel Učitelka 2. stupeň (AJ-D), koordinátor ŠVP