Informace o stávce II.

Publikováno: 22.11.2023 Autor(ka): Radek Vystrčil | Sdílet:

Vážení rodiče,

včera jsem na webu zveřejnil příspěvek o stávce s tím, že dnes zveřejním další informace, a to:

  • Potvrzuji účast naší základní školy ve stávce 27/11/23.
  • Upravuji znění článku - pro děti nebude vyhlášeno volno ředitele školy, ale bude přerušen provoz základní školy a školní družiny.

Všichni rodiče dostali komensem zprávu, přesto ji raději zveřejňuji i zde:

Vážení rodiče, 

jak jste již byli předběžně informováni na webových stránkách školy, pedagogové naší základní školy se připojí ke stávce, která je naplánovaná na pondělí 27. 11. 2023.

Vzhledem k počtu stávkujících pedagogů není možné zabezpečit v tento den pobyt žáků ve škole. Z tohoto důvodu bude dne 27. listopadu přerušen provoz základní školy a školní družiny.

Níže najdete důvody, které vedou pedagogy naší školy ke stávce.

  • Dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství.
  • Nedostatečné zajištění finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky školy (kuchařky, uklízečky, školníci, administrativní pracovnice).
  • Plánované snižování počtů asistentů pedagoga v podmínkách zavedené inkluze ve školách.
  • Snižování maximálního počtu hodin, které škola může použít pro výuku (dělení tříd, párová výuka).
  • Další nesystémové změny, které mohou výrazně negativně ovlivnit chod škol.

Děkujeme za pochopení!

Za tým ZŠ a MŠ Ostašov, Radek Vystrčil