Radek Vystrčil

Ing. Radek Vystrčil

Ředitel školy radek.vystrcil@zsostasov.cz 725 448 663
Můj profil

Ve škole pracuji od roku 2002. Začal jsem zde pracovat jako učitel informatiky. Vystudoval jsem na Fakultě mechatroniky TUL obor Automatizace výrobních a řídících systémů.

Práce ve škole mě nadchla a baví dodnes. Proto jsem opustil původní zaměření a začal jsem se věnovat studiu pedagogiky a školského managementu. Během práce ve škole jsem byl třídním učitelem, zástupcem paní ředitelky Slovákové, dnes jsem ředitelem školy a ICT koordinátorem.

Mojí snahou je naplňovat vizi školy - Škola pro spokojené a zdravé děti. Jsem rád, že se můžu spolehnout na bezvadnou práci svých téměř 40 spolupracovníků, dobrou spolupráci s rodiči a s ostatními přáteli, kteří nám pomáhají.

Další informace
Kontaktní formulář
* povinná pole