Aleš Kozák

Mgr. Aleš Kozák

Zástupce ředitele školy ales.kozak@zsostasov.cz 724 335 395
Můj profil

Na naši školu jsem přišel v roce 2014/2015. Přilákalo mě sem rodinné klima a činnosti, které škola v průběhu roku dělá a jsem rád, že jsem se mohl stát součástí této super organizace. 

Jsem absolventem fakulty pedagogické TUL s aprobací fyziky a informatiky. Jako učitel fyziky jsem byl zapojen do různých projektů ("Zelená technice", "ScienceGate", "Praktické ověření získaných znalostí na Libereckých ZŠ" - PASCO, ...) 

 

V současné době se věnuji využití e-learningu (Moodle) jakožto podpory běžné výuky žáků a zařazováním projektových aktivit do výuky, kritickému myšlení a typologii osobnosti. 

 

Ve svém volném čase se věnuji své rodině, fotografování, lezení a skládání hlavolamů. 

Chci žákům poskytnout maximální podporu pro jejich rozvoj a cestu k úspěchu. Proto v rámci mých předmětů umožňuji žákům:

  • chodit na náhradní termíny pro dopsání testů (po absenci), tak aby písemku psali v klidu a připraveni,
  • v těchto termínech také mohou chodit na opravy písemných prací, které se jim nepovedly (jeden opravný pokus na větší test nebo 1 desetiminutku z tématického celku),
  • chci poskytovat dostatek času na dokončení úkolů, kde se žáci potýkali s obtížemi. 

 

Tyto termíny poskytuji v ranních hodinách (7:00–8:00) cca 1 za týden (většinou v úterý nebo středu). 

V těchto termínech se také setkávám s žáky, kteří se chtějí připravovat např. na fyzikální olympiádu nebo na další hodiny fyziky - dveře jsou otevřené, stačí se jen přidat.  

Další informace
Kontaktní formulář
* povinná pole