Základní informace 2023/2024

Provoz školní družiny:

ŠD Žákovská: ranní družina 6:30 – 7:45 hod odpolední 11:40 – 16:30 hod
ŠD Heřmánková: ranní družina 6:30 – 7:45 hod odpolední 11:40 – 16:30 hod

V dnech, kdy budou mít žáci II. třídy (Žákovská) půlenou hodinu (5. vyučovací) bude společný odchod na oběd až ve 12:35. 

Každodenní společné činnosti školní družiny probíhají od 12:30 do 14:30 hodin. Prosíme o vyzvedávání dětí mimo tento čas.

Platba za ŠD:

Příspěvek za každý započatý kalendářní měsíc nástupu účastníka do ŠD činí 200,- Kč (jednotný příspěvek za ranní i odpolední). 

Číslo účtu: 5471012/0800

Variabilní symbol Ostašov-Žákovská:10

Variabilní symbol Machnín-Heřmánková: 95

Do zprávy pro příjemce napište: jméno dítěte, třídu, ŠD

Umístí-li plátce do ŠD současně dvě nebo více dětí, hradí za první dítě příspěvek v plné výši a za každé další uhradí snížený příspěvek na polovinu stanovené výše.

Platba je možná pouze bezhotovostně na účet školy: za celý školní rok do 30. 9. 2023 nebo za období září – leden do 30. 9. 2023 a za období únor – červen do 31. 1. 2024. 

Všichni přijatí účastníci musí v září před nástupem do ŠD vyplnit odchodový list. Ke stažení ZDE nebo 4. 9. 2023 ve školní družině.

Více informací ve Vnitřním řádu ŠD.