4. třída

Daniela Šťastná
Mgr. Daniela Šťastná Třídní učitel Učitelka 1. stupeň, koordinátor EVVO

Kalendář akcí

20.2. – 24.2.

20.2.2023 – 24.2.2023

Provoz ŠD prerušen ve všech odděleních.