Základní informace

Základní informace

Zde probíhá výuka žáků prvního stupně – žáků I. až V. třídy. Je zde pět kmenových učeben a v podkroví je z části půdy vybudovaná místnost, která bývá používána jako relaxační a také jako počítačová učebna. V Klubu volnočasových aktivit je zázemí pro školní družinu. Škola má k dispozici školní hřiště a zahradu s herními prvky a arboretem.

kontaktní osoba: Jana Hamalčíková, tel: 725 448 666; e-mail: jana.hamalcikova@zsostasov.cz, tel. sborovna: 725 428 807