Podmínky provozu MŠ

Publikováno: 15.5.2020 Autor(ka): Adéla Králová | Sdílet:

PODMÍNKY PROVOZU MŠ OD 18.5.2020 DO 31.8.2020

 1. Provoz školky je od 6:30 – 16:30.
 2. Provoz je obnoven pro všechny děti. Velikost skupin není omezena na 15 jak je tomu na ZŠ.
 3. Rodiče dodržují před školkou rozestupy dané barevnými značkami.
 4. Před převzetím projdou děti tzv. ranním zdravotním filtrem, který zahrnuje měření teploty bezdotykovým teploměrem a zodpovězení dotazů na celkový zdravotní stav dítěte. Pokud bude dítě vykazovat projev jakéhokoli onemocnění, nesmí být do MŠ přijato. O případném výskytu alergií máme u všech dětí informaci v evidenčním listu. Vykáže-li dítě během dne příznak jakéhokoli onemocnění, musí si jej rodič bezodkladně vyzvednout.
 5. Děti si při vstupu do MŠ vydesinfikují ruce.
 6. Děti nemusí mít v MŠ roušku, prosíme ale o 2ks podepsaných roušek v sáčku pro případ, že by se v MŠ nemoc vyskytla a museli jsme narychlo ochránit děti.
 7. Použití ochranných pomůcek je na zvážení každého pedagoga. Z doporučení MŠMT vyplývá, že pedagog roušku ve školce mít nemusí.
 8. Rodič stojící před budovou školy na vyznačených značkách musí mít při komunikaci se zaměstnancem na obličeji roušku.
 9. Děti budou trávit maximální možný čas na školní zahradě, neboť pobyt mimo areál školky MŠMT nedoporučuje.
 10. Až do konce školního roku se nekonají hromadné akce – zpívání maminkám, besídky, pasování předškoláků s účastí rodičů. Vše, co bude možné, uspořádáme ale pro děti ve školce.
 11. Denně se desinfikují všechny hračky. Z nabídky školkových hraček jsou odstraněny všechny látkové a plyšové hračky, které nelze desinfikovat.
 12. Dítě si nesmí do školky přinést žádnou svou hračku.