Obnovení provozu od 18. 5.

 

Pokyny MŠMT ke znovuotevření

 

  1. Vstup dětí do MŠ bude upraven podle konkrétních podmínek školy (přebírání dětí u vchodových dveří do MŠ učitelkou nebo školnicí, měření teploty, následné převlékání dětí a hygiena rukou před vstupem do třídy, …). Provoz MŠ bude od 6:30 do 16:30 hod. Děti vykazující projevy nachlazení (rýma, horečka, kašel, dušnost) nebudou do MŠ přijaty.
  2. Učitelka MŠ bude co nejvíce minimalizovat pohyb dospělých osob v budově MŠ. Při prvním vstupu dítěte do MŠ po jejím znovuotevření má zákonný zástupce povinnost podepsat „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez něhož nemůže být dítě do MŠ přijato.
  3. Prosíme rodiče, aby děti měly v podepsaném pytlíčku dvě látkové roušky. Děti ani učitelky nebudou muset nosit roušky uvnitř MŠ ani na školní zahradě.Na zahradě se budou pohybovat ve vymezeném prostoru tak, aby se jednotlivé skupiny nemíchaly. Děti stráví většinu dne ve venkovních prostorách zahrad mateřských škol. Pitný režim bude zajištěn pomocí jednorázových kelímků.
  4. Stravování bude probíhat standardní formou (přesnídávka, oběd, nápoj, odpolední svačina), děti budou obslouženy provozním personálem za zvýšených hygienických opatření.
  5. Děti budou po celou dobu pobytu v MŠ vedeny ke zvýšené hygieně rukou, na mytí budou mít k dispozici antibakteriální mýdlo, po umytí budou používat jednorázové papírové ručníky.
  6. Při odpoledním odpočinku budou mít děti připravená lehátka ve třídě co možná nejdále od sebe, podle prostorových možností jednotlivých tříd ve školách.

Pokyny MŠMT ke znovuotevření mateřských škol zde:

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

Výsledky vyplněných dotazníků vyšly takto : Z 53 odpovědí je ANO 30x a NE 23x. 

Do Ostašova se přihlásilo 17 dětí a do Machnína 13 dětí. 

 

Čestné prohlášení ke stažení zde: