Základní informace

Základní informace

 

Do naší školy jsou obědy dováženy firmou GASTRON. Cílem firmy je připravit strávníkům chutné pokrmy, se zaměřením na zdravou výživu. Žáci v Ostašově mají možnost výběru ze tří jídel, žáci v Machníně mají možnost výběru ze dvou jídel. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla s přílohou, případně salátu, ovoce, zákusku. Aktuální jídelníček naleznete na serveru naší školy www.zsostasov.cz nebo na www.strava.cz.

Dotazy týkající se stravování Vám rádi zodpovíme osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Vedoucí školního stravování: Radka Volštátová
Telefon: 725 448 664 
e-mail: radka.volstatova@zsostasov.cz

Pověřená osoba školního stravování odloučené pracoviště Heřmánková: Martina Malíková, telefon: 775 891 289

 

Věkové kategorie

Podle zákona č. 561/2004 SB., vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci rozděleni do tří kategorií podle věku dosaženého v daném školním roce.

 1. kategorie   7 - 10 let   cena oběda 24 Kč   měsíční platba 528 Kč 
 2. kategorie  11 - 14 let  cena oběda 26 Kč  měsíční platba 572 Kč
 3. kategorie  15 let a výše  cena oběda 28 Kč  měsíční platba 616 Kč