Návrat žáků 1. a 2. ročníku (v malotřídkách i 3. ročníku)

Publikováno: 14.11.2020 Autor(ka): Jana Hamalčíková | Sdílet:

Na základě oficiálního oznámení MŠMT bude od středy 18. listopadu probíhat prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu, podle něhož probíhala před uzavřením škol. Výuka hudební a tělesné výchovy bude omezena. Dle MŠMT je zakázán zpěv a sportovní činnosti, je však doporučen pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Prosíme rodiče, aby své děti na tuto variantu připravil(vhodné oblečení).

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit roušky. Žáci u sebe v igelitovém sáčku budou mít alespoň dvě náhradní roušky. Dle doporučení se bude ve třídách častěji větrat.

Ranní školní družina od 6:30 hod a  odpolední školní družina do 16: 30 hod bude zajištěna v oddělených skupinách.

Dle doporučení MŠMT je potřeba upravit příchody žáků do školy. Žáci 1. ročníku přicházejí do školy v 7:40 hod a žáci 2. ročníku v 7:50 hod. Prosíme o dodržení časů.

Žáci 1. a 2. ročníků přihlášení ke školnímu stravování jsou rovněž automaticky přihlášeni k odběru obědů od 18. 11. 2020. Pokud nebudete mít o obědy zájem, je nutné oběd odhlásit.

Výuka v ostatních ročnících bude probíhat i nadále dosavadním způsobem, jsou však povoleny individuální konzultace ve škole po dohodě s vyučujícím. 

Připomínáme, že distanční výuka (účast na online hodinách a plnění zadaných úkolů) je povinná a rodiče a zákonní zástupci zodpovídají za plnění tohoto způsobu školní docházky.