Hurá do školy

Publikováno: 9.5.2019 Autor(ka): Jana Hamalčíková | Sdílet:

Hurá do školy

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky do školy, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání do ZŠ Křížanská, pracoviště Heřmánková a pracoviště Žákovská na přípravný kurz.

Kurz je zaměřen na seznámení se dětí s prostředím školy, budoucí paní učitelkou a paní vychovatelkou, s budoucími spolužáky a hravé činnosti zaměřené na rozvoj schopností a dovedností usnadňující vstup Vašeho dítěte do školy. V kurzu se děti nebudou učit číst a psát, hlavním cílem kurzu bude zajistit pohodový přechod z MŠ do ZŠ.

 Jednotlivé hodiny budou zaměřeny na:

 • grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky, správné držení tužky,
 • rozvoj poznávacích schopností ,
 • rozvoj sluchového a zrakového vnímání ,
 • rozvoj paměti, pozornosti,
 • rozvoj matematických představ, prostorové představivosti,
 • rozvoj komunikačních a sociálních dovedností,
 • metodické pokyny pro domácí přípravu na školu.

Termíny jednotlivých lekcí

 • Pro děti přijaté na pracoviště Heřmánková, od 16:00 – 17:00 hod.
  • 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6. 2019

S sebou – bačkory, penál s pastelkami, tužkou a nůžkami, pití, sušenka v batůžku.

 • Pro děti přijaté na pracoviště Žákovská
  • 15. 5. 16:00 – 18:00 pohádková zahrada s rodiči
  • 29. 5. 16:00 – 17:30 + kavárnička pro rodiče
  • 12. 6. 16:00 – 17:30

Souhrnný poplatek 250,- Kč prosíme uhradit na běžný účet školy 54 71 012/0800, variabilní symbol 30. Do zpráv pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte. V případě potřeby naleznete čísla účtů i na webových stránkách naší školy www.zsostasov.cz.

 

Těšíme se na Vás i Vaše děti                                                                                  Daniela Šťastná, Alena Leksová