Ekocentrum Sedmihorky

Publikováno: 20.5.2021 Autor(ka): Jana Hamalčíková | Sdílet:
Ekocentrum Sedmihorky

Dnešní výlet do ekocentra Sedmihorky, kde nás čekal program Výprava na dno moře - exkurze do sklaního pískovcového města. Během cesty se žáci u konkrétních jevů seznámili se vznikem pískovcového města a původním rázem krajiny. Vlastním zkoumáním objevili vlastnosti pískovce. Pomocí pozorování v terénu a doprovodných aktivit získali ucelenější představu o významu tohoto geologicky unikátního místa. Při hledání stop člověka z doby kamenné i bronzové žáci zažili putování časem - zpět do pravěku.