2. fáze zápisu do MŠ - sběr vyplněných žádostí dne 10.5.2022

Publikováno: 6.5.2022 Autor(ka): Adéla Králová | Sdílet:

2.fáze – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

10.5.  v ZŠ a MŠ Ostašov

Přihlášky můžete odevzdávat:

1) do poštovní schránky (poštou nebo odnést): Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace, Křižanská 80, 460 10, Liberec

2) pomocí datové schránky: fvtmn8e

3) osobně v mateřské škole: MŠ Ostašov, Švermova 100,Liberec, 46010, ve dne 10.5. 2022, vždy od 8:00 do 15:30 hod. nebo po telefonické domluvě s paní Čermákovou na čísle: 604299077

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.