Úřední deska

Kalendář akcí

Kdy bude zápis? 

Zápis do libereckých základní škol bude probíhat ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin. V tomto termínu proběhnou zápisy i na naší škole, a to na obou pracovištích - v Ostašově i v Machníně. 

Kdo má jít k zápisu?

  1. Děti, které do zahájení školního roku 2019/20 dovrší 6. rok věku (narozené do 31. 8. 2013).
  2. Děti po odkladu povinné školní docházky. I tento uchazeč musí podat novou žádost o přijetí a bude posuzován podle stejných kritérií, jako ostatní uchazeči. 

Registrace na zápisovém portálu

Liberecké školy v letošním školním roce využívají zápisového portálu https://zapisyzs.liberec.cz. Zde si po registraci vygenerujete žádosti o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky. V sekci rezervace si vyberte volný čas na valstní zápis.

31. května 2019, od 8:30 do 15:00 pořádáme další sdílení - tentokrát na téma příklady dobré praxe v prožitkovém čtenářství. Sdílení povedou paní učitelky M. Petrželová a Y. Molnárová. Odborným garantem bude paní H. A. Hegerová.

Anotace sdílení

V tomto školním roce pořádáme již třetí ročník „čtenářského sdílení“! Tentokrát si ukážeme, jaké cesty volí jednotliví učitelé při zavádění prožitkového čtenářství na 1. i 2. stupni, na jaké čtenářské cíle míří a jak se učí rozpoznávat kvalitu v žákovských výstupech. Představíme si badatelský cyklus učení i efektivní formativní zásahy, jež lze v dílnách čtení využít. A opět dáme prostor všem účastníkům sdílení, aby představili své zkušenosti a nápady. Budeme věnovat čas i vašim pochybnostem, otázkám a diskusi.

Komu je sdílení určeno

Sdílení je určeno především učitelům ZŠ, kteří mají zájem o rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků.

Organizační informace:

  • Na seminář se přihlaste pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ do 23. 5. 2019.
  • Program sdílení obdrží přihlášení účastníci po uzávěrce přihlašování.
  • účastnický poplatek 300 Kč
  • V ceně sdílení je zahrnut oběd, drobné pohoštění a materiály do výuky.

Třídy