9. třída

Jaromír Kozák
Mgr. Jaromír Kozák Třídní učitel Učitel 2. stupeň (F-CH-PŘ)

Návrat žáků II. stupně do školy

Publikováno: 25.11.2020 Autor(ka): Michal Bolek | Sdílet:

Vážení rodiče,

vzhledem k nařízení ministra školství, dochází s účinností od 30. 11. 2020 k návratu žáků 9. třídy do školy v plném rozsahu. Žáci 6., 7. a 8. třídy se vrátí do školy v režimu střídavé docházky. Cyklus střídání je po jednom týdnu. V týdnu od 30. 11. 2020 nastoupí do školy žáci 6. a 7. třídy a žáci 8. třídy se budou vzdělávat distančně. V týdnu od 7. 12. 2020 nastoupí žáci 8. třídy a žáci 6. a 7. třídy se budou vzdělávat distančně. Žáci se budou vzdělávat podle platných rozvrhů s drobnými úpravami v odpoledním vyučování (aktualizováno v bakalářích). Stále je zakázán zpěv při hodinách Hv a hodiny Tv budou realizovány formou procházek po okolí.

Volitelné předměty budou vyučovány takto:

  • RINF 9+8 - online – distanční vzdělávání
  • CvM třída ve škole
  • Jak třída online – distanční vzdělávání

Ostatní volitelné předměty pro 6. a 7. ročník ve čtvrtek odpadají. Žáci budou mít místo volitelných předmětů hodinu ČJ v 6. ročníku a M v 7. ročníku. Tyto hodiny budou probíhat 6. vyučovací hodinu. (Je uvedeno i v Bakalářích). Po šesté hodinu půjdou žáci domů. (K tomuto kroku jsme museli přistoupit i z provozních a organizačních důvodů - provoz jídelny.)

Toto rozvolnění pravidel a návrat žáků do školy je v součinnosti s dodržováním přísných bezpečnostních pravidel. Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole a výuky mít nasazenou roušku zakrývající ústa i nos, dodržovat pravidla hygieny a desinfikovat si ruce při vstupu do budovy školy, jídelny… . Vzhledem k povinnosti pravidelného větrání, upozorňujeme žáky na vhodnou volbu oblečení do tříd.

Žáci mohou vstupovat do budovy školy (šaten) v maximálním počtu 6 žáků a bezprostředně po převlečení budou odcházet do své třídy. Vstup do školy je možný již od 7:30h. Začátek výuky a časy jednotlivých přestávek se nemění. Vzhledem k úpravě režimu ve školní jídelně se budou měnit časy obědů jednotlivých tříd – informace bude zaslána přes komens.

Mimořádná opatření!

Dne 8. a 9. 12. 2020 bude přerušena dodávka elektřiny do školy. V tyto dny se budou všichni žáci (6. – 9. třída) vzdělávat distančně z domova.