7. třída

Mgr. Michal Bolek Třídní učitel Učitel 2. stupeň (Z-TV-INF), metodik prevence

Třídní pravidla

Publikováno: 6.11.2018 Autor(ka): Michaela Dvorská | Sdílet:
Třídní pravidla

Na konci minulého školního roku jsme vytvářeli jako třída třídní pravidla. Všechna vzešla od žáků. Sami si vymýšleli, co jim pomůže k tomu, aby se jim ve škole dobře pracovalo a aby byla atmosféra ve třídě příjemná. Protože tato pravidla vznikla až ke konci jara, navázali jsme na ně v září letošního školního roku. Stejně jako loni, měl každý možnost vyjádřit názor, zda s pravidlem souhlasí, či ne.