2. třída

Lenka Hladíková
Mgr. Lenka Hladíková Třídní učitel Učitelka 1. stupeň

Testování na onemocnění covid - 19

Publikováno: 17.11.2021 Autor(ka): Jana Hamalčíková | Sdílet:

Vážení rodiče, 

dne 22. a 29. 11. 20221 proběhne na všech školách screeningové testování. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září, s tím rozdílem, že se testuje jen v pondělí (nebo první den po příchodu do školy, pokud není žák přítomen v pondělí), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu. Tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Testování  nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků).