3. M

Mgr. Tereza Michálková Třídní učitel Učitelka 1. stupeň
O třídě

Ve školním roce 2021/2022 je ve spojeném ročníku 2. a 3M. 18 žáků - 7 dívek a 11 chlapců.  

I tento rok pokračujeme v programu Začít spolu. Děti se učí ve výukových blocích a pracují v centrech aktivit.Tato koncepce učení podporuje spolupráci, vzájemný respekt a pomáhá příjemnou formou ve vzdělávání. Krom třídní učitelky Terezy Michálkové ve třídě vyučuje paní učitelka Pavla Beňová a Jana Poláčková. Na anglický jazyk má 3.M paní učitelka Kristýna Baláková. Ve třídě též působí asistentka pedagoga, Kamila Smutníková. 

Kalendář akcí

27. 9.

V bazénu je sanitární den. Učíme se tedy dle běžného rozvrhu.