3. M

Mgr. Tereza Michálková Třídní učitel Učitelka 1. stupeň
O třídě

Ve školním roce 2020/2021 je ve spojeném ročníku 2. a 3M. 23 žáků - 8 dívek a 15 chlapců.  

I tento rok pokračujeme v programu Začít spolu. Děti se učí ve výukových blocích a pracují v centrech aktivit.Tato koncepce učení podporuje spolupráci, vzájemný respekt a pomáhá příjemnou formou ve vzdělávání. Krom třídní učitelky Terezy Michálkové ve třídě vyučuje paní učitelka Lenka Drtilová a Pavla Beňová. Ve třídě též působí asistentka pedagoga, Kamila Smutníková.