ZŠ Ostašov Křížanská 80, Liberec 20, 460 10. Kontakt - ředitelství školy: 482 712 603, budova 1. stupně: 485 150 642, školní jídelna: 482 712 584
nic
Ředitelství školy: 482 712 603
Budova 1. stupně:
Budova 2. stupně:
485 150 642
702 075 112 
   
Školní jídelna:  482 712 584

EU peníze školám (III/2) - inovativní materiály

Vzdělávací materiály byly vytvořeny v rámci projektu "Podpora a vylepšení podmínek výuky", registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0078.

 

Třída

Č. m.

Téma hodiny

Materiál ve formátu (PDF)

IV.

01

Plzeňský kraj

Pracovní list k zjednodušení zápisu zaměřený na průmysl v Plzni

IV.

02

Střední Čechy

Čtení o konkrétních městech, hra s kartami, opakování SMART- kulturní památky

IV.

03

Národní parky, rezervace

Opakování-hra kvarteto se znakem, názvem, charakteristickým prvkem krajiny v národních parcích a přírodních rezervacích

IV.

04

Jižní Morava a Podyjí

Práce s mapou Podyjí, orientace, vymezení hranic s Rakouskem, řeka Dyje, turistické značky, hrady a zříceniny

IV.

05

Ústecký kraj PP

Výkladový powerpoint – průmysl města, poloha kraje, řeka Labe, záplavy, posunutí mosteckého kostela, lesopark Chomutov

IV.

06

Práce s mapou

Pracovní list zaměřený na kresbu vrstevnic a turistických značek

IV.

07

Názvy řek a vodních ploch ČR

Práce s mapou, přikládání kartiček s názvy řek, moří, lodí, jmenování míst soutoků, levých a pravých toků, úmoří

IV.

08

České hrady a zámky v pohádkách

SMART k opakování, práce s mapou, kde se točily české pohádky, vyjmenování postav z našich pohádek

IV.

09

Hory ČR

SMART- práce s mapou, vyhledávání hor, nejvyšších vrcholů

IV.

10

Karlovarský kraj

SMART- vymezení na mapě, čtení názvů větších měst, zaměření kraje-lázeňství, přírodní rezervace

IV.

11

Plzeňský kraj-kultura

SMART k vyvození učiva o architektuře, divadle v Plzni, nářečí Chodů

IV.

12

Rozhledny Jizerských hor

SMART- práce s mapou, čtení nadmořských výšek, stavební materiály, pověsti

IV.

13

Vodstvo ČR

SMART k opakování- práce s mapou, úmoří, naše řeky, sladkovodní ryby

IV.

14

Východní Čechy

SMART zaměřený na krajská města, geografii, sportovní zaměření, safari, průmysl, hory

IV.

15

Jižní Čechy

SMART k opakování větších měst, řeky Vltavy a jejich přítoků, přehrad, zámků

IV.

16

Kraje ČR

SMART k shrnutí polohy krajů, jejich krajských měst, historických památek, sousedé ČR

III.

17

Liberec

SMART –práce ve skupinách, orientace v plánu města, vyjmenování liber. čtvrtí, kostely, hrady  a zámky v okolí města

IV.

18

Praha

SMART – Orloj, postavy, části Prahy, vývoj architektury za období  českých panovnických rodů, socha sv. Václava, Chrám sv. Víta

III.

19

Tradice ČR

SMART sv. Martin- vyvození historických základů pověsti a dodržování tradice, čeští světci

IV.

20

Ústecký kraj

Do pracovního listu zapisují žáci významná města kraje, průmysl, výrobky, hist. místa, ZOO, kostel Nanebevzetí panny Marie v Mostě

IV.

21

Co nám dává les

 

Pracovní list na posouzení, co nám dává les, nutnost ochrany lesa, pojmenovávání rostlin a živočichů z našeho lesa

V.

22

NS Horniny a nerosty na Ještědu

V opakování - osmisměrce vyhledává horniny a nerosty, které se nacházejí na Ještědském hřebeni, historie těžby kamenů

IV.

23

Lesní zvěř

 

Pracovní list k určování názvů samců, samic a mláďat lesní zvěře, popis rozdílu ve stavbě rohů a parohů, poznávačka stop

IV.

24

NS Naši motýli

 

Práce s atlasem motýlů, vybarvování předloh, psaní druhových názvů

IV.

25

NS Ptáci

 

Pracovní list zaměřený na ptáky z okolí školy, práce s atlasem, přiřazování druhových názvů

IV.

26

NS Třídění živočichů

 

Třídění živočichů ( savci, plazi, obojživelníci, ptáci, ryby, hmyz) formou Kimovy hry na pamatování pozic v souřadnicích, přiřazování druhových názvů, kreslení

IV.

27

  Bučiny

 

Pracovní list zaměřený na les v našem okolí – bučinu, názvy rostlin a živočichů, vybarvování barev listí v daných ročních obdobích

I.

28

Pozorování prvňáků v zimě

 

Pracovní list doplňuje vlastní pozorování dětí, ptáků na krmítku, stop zvířat, třídění kvalitní potravy pro ptáky v zimě

IV.

29

Naši ptáci

Třídění ptáků na stěhovavé a nestěhovavé, důvod barvení peří, doplnění druhových názvů, vyhledávání českých názvů v osmisměrce

I.

30

Roční období

 

Třídění ročních období a zařazování měsíců, popisování jednotlivých znaků

I.

31

Živočichové v průběhu roku

 

SMART k opakování potravního řetězce, třídění býložravců, popisu pobytových znaků, přiřazování samců, samic, mláďat, popis aktivit jelena v různých měsících

IV.

32

Doupný strom

SMART k vysvětlení nutnosti zachovávání doupných dutých stromů jako bydlišti různých zvířat, názvy doupných živočichů

IV.

33

Jarní rostliny

 

SMART k opakování učiva- třídění rostlin na dřeviny a byliny, názvy rostlin

IV.

34

Kukačka

SMART k výkladu i shrnutí učiva o kukačce, její stavbě těla, potravě, snůšce vajec, mimikrech

IV.

35

Lesy

SMART k opakování učiva o dřevinách – jehličnaté a listnaté stromy, šišky, vliv nadmořské výšky na složení lesa

V.

36

Nerosty Liberce

SMART – obrázková pomůcka k názornému vysvětlení rozmanitosti hornin a nerostů na Ještědu i v jeho jeskyních

IV.

37

Obratlovci

SMART sloužící ke třídění živočichů podle stavby těla, potravy, druhové názvy

IV.

38

Podzim – stromy, houby

SMART třídění hub na jedlé a nejedlé, popis stavby houby, přiřazování plodů ke stromům

IV.

39

Ptáci

SMART zaměřený na stavbu hnízd, potravu ptáků, druhové názvy

IV.

40

Třídění v živé přírodě

 

SMART stavba těla - obratlí/bezobratlí, třídění živočichů (savci, plazi, obojživelníci, ptáci, ryby, hmyz), příjem potravy

V.

41

Opakování české historie

Pracovní list k opakování architektury, panovnických rodů, významných listin

IV.

42

Desatero - křesťanství

7 dní – posloupnost vzniku života na Zemi podle Bible, význam desatera pro dnešní lidstvo, další náboženství

V.

43

Doprava v 19. stol.

Křížovka k opakování dat zaměřených na dopravu 19. st., konstruktér první lokomotivy, přínos dopravy

IV.

44

Gotika

 

Kartičky k opakování – spojování dat, událostí, osobnostmi, význam a historický podtext státních svátků, gotika – kresba základních prvků architektury, významné budovy Čech

V.

45

Kultura 19. století

Různé kult. oblasti, jejich zástupci, česká hymna, hudební nástroje

V.

46

Opakování 19.stol

Pracovní list s letopočty, významnými událostmi, osobnostmi, politickými pojmy 19. století

V.

47

Osobnosti středověku

Pracovní list k shrnutí osobností české historie, kdo se s kým mohl potkat, partnerské dvojice

V.

48

Pomnichovské období

Srovnání událostí na kartičkách, historické dny v období 2. světové války

V.

49

Poslední Habsburkové

Pracovní list – tajná policie, cenzura tisku, posloupnost posledních Habsburků, délka vlády, významné osobnosti a události 19. století

IV.

50

Pravěk – projektový den

 

Chronologie přípravy a aktivit na den v pravěku, obleky, šperky, zbraně, rituály, potrava, božstva, lov

IV.

51

První Přemyslovci

Pracovní list k určování doby, století, událostí, významných listin, popisu románské architektury

V.

52

Slovíčka - 2. sv. válka

 

Vysvětlení cizích slov spojených s událostmi v 2. světové válce, práce se slovníkem cizích slov

V.

53

Čechy po Mnichově

Powerpoint k výkladu událostí po mnichovské zradě 1938, povinné stěhování, útlak Židů

V.

54

Pověsti a VMŘ

SMART k opakování vlády Přemyslovců, pověstí českých, příchodu věrozvěstů, nejstarších sídlišť

V.

55

Třebíč - UNESCO

SMART k výkladu o životě Židů během staletí, 2. světové války, architektonické památky města Třebíče

IV.

56

19. století

 

SMART k opakování kultury 19.st. v Čechách, Národní divadlo, hudba, malířství, sochařství, literatura, politika

IV.

57

Opakování do Jagellonců

 

SMART – shrnutí, spojování událostí s panovníky, manželky panovníků, pověsti

V.

58

Vynálezy

 

SMART zaměřený na vynálezce a jejich vynálezy, důležité události, vývoj společnosti 19. st.

IV.

59

Husitství

SMART k opakování panovníků 14. a 15. st., názvy husitských zbraní, vozová hradba

IV.

60

Přemyslovci – století a architektura

 

SMART k upevnění dat románské architektury, událostí vlády přemyslovských knížat a králů© 2008 ZŠ Ostašov - Křížanská 80, Liberec 20, 460 10 webdesign Liberec: jezek-web.com
Registrace do katalogů